การรับเลี้ยงน้องช้าง

ทางมูลนิธิฯมีความยินดีมากๆที่คุณได้เข้ามาอ่านหน้านี้และอยากจะช่วยเราดูแลน้องช้างและเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลและรับเลี้ยงช้าง โดยที่ใช้ช้างยังได้อยู่กับเพื่อนๆของพวกเขาและพี่ควาญช้างที่ GTAEF

ค่าใช้จ่ายในการดูแลช้าง คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณประมาณ 550,000 บาท ต่อเชือกต่อปี หากคุณรับเลี้ยงช้าง คุณสามารถช่วย ค่าอาหาร ค่าเช่า และ ค่ารักษาได้


ประโยชน์ของการรับเลี้ยงน้องช้าง

ปัจจุบันคุณสามารถบริจาคจำนวนเท่าใดก็ได้ หากคุณบริจาคมากกว่า 4,500 บาท ต่อเดือนคุณจะได้รับโปสการ์ดและเสื้อยืด นี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆ จากมูลนิธิฯ

ประโยชน์น้อยกว่า 4,500 บาท4,500 บาทขึ้นไป
ใบรับรองการรับเลี้ยงช้าง
อธิบายสายพันธุ์ช้าง
ข้อมูลของช้างที่ถูกรับเลี้ยง
โปสการ์ด*X
เสื้อยืด*X

*ต้องการที่อยู่จริงของคุณ


กรุณากรอกแบบฟอร์ม